Nauka gry na instrumentach muzycznych.

śpiew - pianino - keyboard - akordeon - gitara - flet poprzeczny - saksofon

Zajęcia rytmiczne prowadzone są raz w tygodniu przez 30 minut. Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

    rozwijanie muzykalności dzieci
    rozbudowanie zamiłowania do muzyki
    kształtowanie wrażliwości na muzykę
    rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego

Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form:

    zabawy ruchowe przy muzyce
    nauka piosenek
    gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców
    zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej
    nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci
    zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów )

Zajęcia rytmiczne realizują również cele ogólno wychowawcze tj.:

    zapobieganie wadom postawy, kształtowanie sprawności i estetyki ruchu
    rozwój umiejętności współpracy z kolegami w grupie